De bombardementen van 19 maart 1945

Bij de NEMAHO kwamen 3 burgers om:
Nico Brugman
Albert Jan ter Waarbeek
Jan Muis stierf op 28 maart 45 aan opgelopen verwondingen.volgt