Talloze Doetinchemmers zijn tijdens de bezetting gearresteerd. Veelal naar aanleiding van verzetsactiviteiten. Na verhoren belandden ze in gevange-nissen en/of kampen. Dat waren onder meer De Kruisberg, Kamp Amersfoort, Kamp Vught en concentratiekamp Westerbork. In Duitsland betrof dat Mauthausen, Neuengamme/Wöbbelin en Sachsenhausen. Ook zaten Doetinchem-mers in Nederlands-Indië opgesloten in jappenkampen.

Kamp Amersfoort


Doetinchemmers
in gevangenissen
en concentratiekampen


In de onderstaande lijst staan Doetinchemmers vermeld die tijdens de Tweede Wereldoorlog (1-9-1939 * 2-9-1945) in gevangenissen of kampen gevangen werden gehouden. Dat betreft zowel degenen die er stieren als degenen die het overleefden. Als Doetinchemnmers zijn aangemerkt degenen die in Doetinchem werden geboren of Doetinchem tijdens de oorlog als vaste woonplaats hadden. Velen werden van het ene naar het ander kamp overgebracht. Ze worden in het overzicht vermeld waar ze het laatst gevangen zaten.

Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort (Duits: Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; PDA) was een concentratiekamp in Leusden aan de zuidrand van Amersfoort. Het kamp was in gebruik vanaf 18 augustus 1941 tot 19 april 1945 als concentratiekamp, doorgangskamp. In het kamp verbleven in de jaren 1941-1945 in totaal 37.000 geregistreerde gevangenen, voornamelijk politieke gevangenen, onderduikers en zwarthandelaren, waarvan er circa 20.000 werden gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen of Westerbork. Daarnaast verbleven er 13.000 ongeregistreerde gevangenen in het kamp voor korte tijd. Vanaf mei 1945 tot 1951 was het in gebruik als verblijfs- en bewaringskamp onder de naam Bewarings- en verblijfskamp Kamp Laan 1914.Karel Bel
Geboren op 29-5-1903 in Doetinchem
Gevangen van 11-3-1944 tot en met 15-5-1944
kampnummer 226
Amersfoort
Johan Meesters
Johan Meesters was dominee van de gereformeerde gemeente. Hij preekte onder meer aan de gereformeerde kerk aan de Nieuweweg. Hij woonde in Villa Bouchina aan de ds van Dijkweg. Hij werd gearresteerd vanwege onder meer zijn anti-Duitse preken.
Lees: Villa Bouchina : Villa Bouchina
Lees meer: Doetinchems verzet
Lees meer: Johan Meesers

De Kruisberg

lees meer:Iet Gerritsen

Lees: Iet Gerritsen: /woii-informatie/iet-gerritsen

volgt
Mauthausen

Johan Lebbink
Johan lebbink bood samen met zijn zus Annie onderdak aan Joden in hun huis annex tabakswinkel in de Heezenstraat . Op 15 augustus 1944 was er een inval. Hij werd samen met een joodse onderduiker gearresteerd. Daarna werd hij naar Arnhem overgebracht. Vervolgens belandde hij in Concentratiekamp Vught. Daarna werd hij naar Kamp Sachsenhausen gebracht. Via Buchenwald kwam hij in het Oostenrijkse strafkamp Mauthausen. Ook daar gloorde de bevrijding. Maar Johan haalde het niet. Op 13 april 1945 overleed hij. Drie weken voor het einde van de oorlog.
Kamp Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen
Lees meer: Moedige broer en zus

Neuengamme


Beekhuijsen, Wilhelmus Johannes
Wim Beekhuijsen werd op 25-2-1920 geboren in Doetinchem. Hij zat gevangen in Kamp Amersfoort. Per trein werd hij naar Concentratiekamp Neuengamme gebracht. daar kwam hij op 14-10-1944 aan.
Buyl, Bernardus
Bernard Buyl werd geboren op 20-8-1925 in Doetinchem. Hij was bakker. Hij werd op 31-8-1944 door de Doetinchemse NSB in Doetinchem gearresteerd wegens werkweigering. Vervolgens belandde hij in Kamp Amersfoort. Begin september 1944 werd hij overgebracht naar Neuengamme. Daar overleed hij op 10-3-1945.
Amersfoort- Neuengamme
Bergevoet, Hendricus Johannes Wilhelmina
Henk Bergevoet werd op 12-9-1915 geboren in Doetinchem. Op 21 augustus 1944 werd hij gearresteerd. Hij werd overgebracht naar Kamp Neuengamme. Hij kwam er op 10-9-1944 aan. Daar overleed hij op 24 april 1945, amper een week voor de bevrijding van het kamp. Hij had kampnummer 49528.Hogenkamp, Hermanus Wilhelmus
Herman Hogenkamp werd geboren op 30-9-1918 in Doetinchem. Hij was melkboer in dienst van Zuivelfabriek Oude IJssel. Op 1-5-1944 werd hij gearresteerd. Vervolgens werd hij naar kamp Vught gebracht waar hij in cel 159 belandde. Op 6-9-1944 werd hij overgebracht naar Oranienburg/ Sachsenhausen, samen met Antoon te Kamp.. In de Heinkelfabriek maakte hij deel uit van de keukenploeg. Waarschijnlijk werd hij in december overgebracht naar Neuengamme. Daar overleed hij op 3 mei 1945: één dag voor de bevrijding van het kamp.
Oranienburg/Sachsenhausen - Neuengamme
Kamp, Antoon te
Antoon te Kamp werd op 17-11-1919 in Doetinchem geboren. Na zijn arrestatie belandde hij op 5 september 1944 in Vught. Daarna werd hij overgebracht naar de Heinkelafbrieken in Sachsenhausen. Daar kwam hij op 6 september aan, op dezelfde dag als Doetinchemmer Herman Hogenkamp. Vervolgens werd hij op 16 oktober 1944 naar Kamp Neuengamme overgebracht. Hij overleefde. Op 3 mei 1945 werd hij volgens documenten bevrijd in Neustadt (Athen). (Neustadt is een havenplaats nabij Lübeck en de Athen is een schip). Antoon te Kamp keerde uiteindelijk terug in Doetinchem.
Vught - Sachsenhausen - Neuengamme
Janssen, Adolf
Adolf Janssen, geboren op 24-11-1920 te Wisch, woonde aan de Terborgseweg te Doetinchem. Hij was kruideniersbediende.
Terwijl zijn zes jaar oudere broer Anthonij op 10-05-1940 sneuvelde op de Grebbeberg werd Adolf krijgsgevangen gemaakt en via fort Westervoort naar Amersfoort gebracht. Vervolgens werd hij tewerkgesteld op een boerderij nabij Neu Brandenburg. Van daaruit vluchtte hij terug naar zijn ouders in Doetinchem. Begin september 1944 werd hij in de portiek van Lotgering aan de Heezenstraat opgepakt door twee NSB’ers uit Ommen. Via kamp Amersfoort belandde hij op 10-09-1944 in Kamp Neuengamme. Daar overleed hij op 1-1-1945. Zijn ouders ontvingen het bericht van zijn overlijden op 4-1-1946.
Amesfoort - Neuengamme


Maris, Wilhelmus van
Wim van Maris werd op 12-8-1919 in Doetinchem geboren. Na zij arrestatie werd hij op 5-9-1944 naar kamp Vught gebracht. Vervolgens werd hij overgebracht naar de Heinkelfabrieken in Sachsenhausen. Daarna belandde hij op 16-10-1944 in Kamp Neuengamme. Zijn kampnummer was 59354L=. Hij werd op 30 april 1945 bevrijd in Lübeck/Trelleborg in Zweden. (Waarschijnlijk is hij uit zee gered uit een van de gebombardeerde schepen) Daarna werd hij verpleegd in een Zweeds ziekenhuis. Zijn afreis uit Zweden begon op 13-8-1945.
Vught - Sachsenhausen - Neuengamme


Overmaat, Bernardus Fransiscus
Bernard Overmaat werd op 25-2-1886 geboren in Doetinchem. Hij werd op 23-5-1942 door de SIPO in den Haag gearresteerd. Hij werd opgelsloten in Kamp Amersfoort. Van daaruit werd hij naar Neuengamme overgebracht.


Wesselink, René
René Wesselink werd op 13-8-1922 geboren in Doetinchem. Op 30-8-194(4?) tot 8-9-1944 zat hij gevangen in Kamp Amersfoort. Daarna werd hij weggevoerd naar Neuengamme waar hij op 10 september aankwam. Hij stierf op 1-1-1945 in Neuengamme.
Amersfoort-Neuengamme

Westerbork

Minie Rietman
Minie Rietman was moeder van drie kinderen. Zij verbleef in met vier andere vrouwen in een cel in de Kruisberg in Doetinchem. Samen met 66 andere vrouwen en 6 mannen vanuit De Kruisberg overgebracht op 27 maart 1945 door de SD naar kamp Westerbork. Na een voettocht vanaf 11 april werd zij op 14 april 1945 in Visvliet vrijgelaten.
Volgt
De Kruisberg - Westerbork


Kamp Mater Dolorosa
Batavia Nederlands-Indië / Jakarta Indonesië
Henk Keizer

Hendrikus Jakobus Keizer werd geboren op 18 december 1891 te Doetinchem. Hij was getrouwd met Elisabeth Johanna Veldhuizen, geboren 18 februari 1893. Zij hadden twee kinderen: Hendrikus Hermanus Arnoldus Keizer (Henny, geboren in 1925 in Den Haag) en Maria Gertruida Elisabeth Hoffmann - Keizer (geboren in 1934 eveneens in Den Haag). Henk keizer ovgerleed op 2 juli 1945 in het krijgsgevangenenkamp (Japans Burgerkamp) Mater Dolorosa ( voorheen klooster) : adres Pasarstraat 122 in het zuiden van de stad Jakarta. In eerste instantie werd hij begraven op de begraafplaats Petamboeran (Jakarta) in graf R97 (volgens brief Rode Kruis 5-10-1946) Later is hij herbegraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo - Jakarta, graf vak V - no 155. Voor zover bekend heeft hij gewoond in Airmadidi (ook wel Ajermadidi) omstreeks 1934, gelegen in Noord Celebes (thans Noord-Sulawesi) tussen Manado en Bitung. Hij was daar tijdelijk woonachtig, waarschijnlijk in verband met het oprichten van een lokale school in opdracht van het Gouvernement. Ook heeft hij gewoond in Madioen (ook wel Madiun), een plaats in Oost-Java ten zuidwesten van Soerabaja en ten oosten van Jogjakarta, aan de Pasar Besarstraat. Zijn overlijden is door het Nederlandsche Roode Kruis op 5 october 1946 per brief aan de familie bekend gemaakt. Hij ligt begraven op het Nederlandse ereveld Menteng Pulo te Jakarta. vak/rij/nummer V155. (Bron: Familie archief, Frans Hoffmann 6 juni 2018)