De Ortskommandantur

Onmiddellijk na de inval vestigt de Wehrmacht in de veroverde Nederlandse steden een Ortskommandantur. Ook in Doetinchem. Voor dat doel vorderen ze villa Avondrood aan de Hofstraat. De leiding is in handen van een Ortskommandant, een lokale regelneef.
Zijn rol en die van zijn staf verandert als eind mei Seys-Inquart tot Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied wordt benoemd. Vanaf dat moment beperkt hun rol zich tot het toezicht op de uitvoering door de gemeentebesturen van de inkwartiering van Duitse militairen en de het vorderen van roerende en onroerende goederen ten behoeve van de Wehrmacht en andere in de stad gevestigde Duitse instellingen. Het toezicht op de naleving van de Duitse verordeningen door de Nederlandse overheidsorganisaties komt dan in handen van een in elke provincie aangestelde Beauftragte. In Gelderland is dat dr E. Schneider.
Op 14 december 1940 leveren de Duitsers de sleutels in voor Avondrtood en de eveneens gevorderde Rijkskweekschool in de Frielinkstraat. Avondrood is ontruimd. Die dag verlaten alle SS-troepen Nederland. In Doetinchem passeren 15 voertuigen per minuut, van 's nachts vier uut tot 's morgens elf uur, over de Oude-IJsselbrug richting Duitsland. Daarna verhuist de Ortskommandantur naar Villa Ruimzicht.


Villa Avondrood aan de Hofstraat
(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

De toegangsweg naar Ruimzicht (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Verwijzing op de Keppelseweg voor de bibliotheek (Jan Massink,
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)