Brandstofschaarste


Brandstoffen zijn cruciaal voor het voeren van een oorlog. Tanks, voertuigen en vliegtuigen leggen immers grote afstanden af en moeten te allen tijde inzetbaar zijn.
Dat besefte ook Hitler maar al te goed toen hij zijn troepen naar olierijke gebieden in Noord-Afrika en de Kaspische Zee stuurde. Omdat de brandstoffen in de bezette gebieden door het Duitse leger werden opgeëist, zaten bedrijven en burgers meestal zonder.


door Karel Berkhuysen


VOLGT

Als de Duitsers Nederland binnenvallen, krijgt de beheerder van het Esso-tankstation op de hoek van de Hofstraat en de Keppelseweg opdracht om de pompen onklaar te maken. Op die manier wordt voorkomen dat het Duitse leger er met de kostbare brandstof vandoor gaat.

Vanwege de brandstofrantsoenering beschikken ook boeren niet of nauwelijks over benzine. Daardoor kunnen ze voor het dorsen de door benzinemotoren aangedreven dorsmachines en tractoren niet of nauwelijks gebruiken. De Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM) heeft daarom elektrische dorsinstallaties laten maken. Tijdens het dorsseizoen 1943-1944 beschikt het bedrijf over 138 elektrische van dergelijke installaties. Het zijn eenvoudige karretjes met elektromotoren en een haspel met een 150 meter lange kabel. Aan het uiteinde van de kabel bevinden zich klemmen die op de bovengrondse elektriciteitsleidingen kunnen worden geklemd.
Uitsluitend generatorbrandstoffen
(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

VOLGT

GTW, foto's

Hout

Kappen bossen

Wielerstadion denneweg

De Shell-pomp van garagebedrijf Hendriksen aan de Terborgseweg. Verkoop van benzine en gasolie is door de Duitsers verboden. Dat geldt echter niet voor de
eigen Wehrmacht. (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Garagebedrijf Hendriksen op de hoek van de Terborgseweg-Spinbaan mag zich Wehrmachttankstelle noemen. (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

Het tankstation van Esso op de hoek van de Keppelseweg en de Hofstraat. Turf en antrhaciet (kolen) valt er te lezen in plaats van benzine.  (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

Een gasgenerator op het dak van een auto voor de Rotterdamsche Bank in de Heezenstraat.
(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

Het vullen van generator van een GTW-bus door de chauffeur.
(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

De generatoren van de GTW-bussen worden vooral voorzien van
houtblokjes. (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

Om het mogelijk te maken dat de boeren kunnen dorsen, heeft de PGEM speciale karretjes laten maken.. Rechtonder is nog net het handvat zichtbaar.  (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

FOTO PGEM