Gesneuvelde Canadezen in de toenmalige gemeente Wehl

In de voormalige gemeente Wehl (thans gemeente Doetinchem) sneuvelden elf CanadezenHarold Jamieson

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11