oprichting
Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) is op
12 maart 2018 opgericht.
De stichting beschikt sinds maart 2019 over een gedeelte van het gebouw op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan in Doetinchem: het Informatie- en Documentatiecentrum Loolaan.
Tevens beschikt SDH sinds december 2019 over een vleugel met voormalige gevangeniscellen in De Kruisberg aan de Klootsemastraat.
doelstelling
Doel van de stichting is om in de gemeente Doetinchem de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. SDH wil dat onder meer bereiken door verhalen en gebeurtenissen vast te leggen om ze vervolgens door te kunnen geven aan toekomstige generaties. Tevens organiseert SDH herdenkingen en activiteiten al dan niet in samenwerking met gemeente of andere organisaties. SDH is onder meer vertegenwoordigd in het Comité Doetinchem Herdenkt & Viert.


taken
SDH houdt zich bezig met onderzoek naar oorlogs-gebeurtenissen, slachtoffers, graven en specifieke onderwerpen en personen. Tevens is SDH belast met het archiefbeheer van boeken, schenkingen, materialen en verhalen.
Daarnaast verzorgt SDH stadswandelingen, fietstochten en rondleidingen op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan en in het voormalige gevangeniscomplex De Kruisberg.
Ook nemen SDH-vrijwilligers interviews af van getuigen en nabestaanden. Daarnaast organiseert SDH lezingen en bijeenkomsten.Tevens is SDH betrokken bij herdenkingen zoals de lokale herdenking van de slachtoffers van de bombardementen van maart 1945, de nationale dodenherdenking, de viering van de bevrijdingsdag van Doetinchem en de nationale bevrijdingsdag.statuten

[klik hier, volgt]
bestuur
Het bestuur van SDH bestaat uit:
Karel Berkhuysen (voorzitter)
Arie Kappert (secretaris/penningmeester)
Theo Rougoor


vrijwilligers
Naast het bestuur zijn er meerdere andere vrijwilligers:
Annie Steijntjes
Paul Hilferink
Saskia Bruil
Joost Smeman
Ans Lepoutre
Ronald Thuys

Jan Jacob de Groot
Joke Mulschlegel
Ingeborg te Dorsthorst
Kirsten Zimmerman

commissies
commissie slachtoffers
De Commissie slachtoffers is belast met het samenstellen van een zo volledige mogelijke lijst van alle slachtoffers in Doetinchem gedurende de oorlogsperiode.


donateurs
De mogelijkheid bestaat om donateur te worden. U mag zelf een bedrag bepalen. Dat kan eenmalig zijn of structureel. U kunt daarbij aansprak maken op de Anbi-regeling. Indien u onderstaand formulier invult en verzendt, dan neemt de penningmeester contact met u op.
financiën
SDH is een stichting. Dat betekent onder meer dat de activiteiten gebeuren zonder winstoogmerk. Het bestuur en de overige vrijwilligers verrichten hun taken onbetaald.
inkomsten
Om te kunnen functioneren zijn inkomsten noodzakelijk. Die worden met name verkregen door subsidies, donaties, sponsoring en schenkingen (ook in natura in de vorm van materialen en werkzaamheden). Ook komen de bijdragen van de fietstochten, stadswandelingen en rondleidingen volledig ten goede aan de stichting.Het Coöperatiefonds van de Rabobank verleende in februari 2019 een donatie van 5000 euro (foto).
Het Naoberfonds verleende een donatie van 3500 euro.
In het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid in 2019 en 2020 zijn er door de provincie Gelderland gelden beschikbaar gesteld. Ook de gemeente Doetinchem draagt bij aan de lokale activiteiten.
uitgaven
SDH kent vaste kosten zoals de aanschaf van materiaal, een vergoeding voor het gebouw Loolaan (oa stookkosten) en reis- en vergaderkosten. Daarnaast zijn er kosten voor de activiteiten.


logo
Het logo van SDH laat het historische achttiende-eeuwse gemeentehuis zien met het naastgelegen politiebureau op de Markt. Beide gebouwen werden, evenals zovele andere panden in de binnenstad, verwoest tijdens het Britse luchtbombardement van 21 maart 1945.gegevens
Het WOII-Informatie- en Documentatiecentrum Loolaan bevindt zich op het adres Loolaan 33 in Doetinchem. (geen brievenbus, zie postadres)
De SDH-gevangeniscellen van de Kruisberg
bevinden zich aan de Klootsemastraat 1.
(geen brievenbus, zie postadres)
Het SDH-postadres is p/a Hof van Florence 44
7007 KB Doetinchem.
Stichting Doetinchem Herdenkt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 71129618.
Het mailadres is info@doetinchemherdenkt.nl
Het bankrekeningnummer van SDH is Rabobank
NL 04 RABO 0328 947 644
De website van SDH is te vinden op
www..doetinchemherdenkt.nl
SDH beheert facebookpagina
Doetinchem in oorlogstijd.
SDH is op Instagram te volgen via doetinchemherdenkt