Velen danken hun leven aan ’t Mentingslag

De gemeente Doetinchem heeft de historische boerderij ’t Mentingslag gekocht in verband met de bouw van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis. De fraaie voormalige pachtboerderij van De Kemnade wordt gespaard en in het bouwplan ingepast. Gelukkig, want het met veel liefde onderhouden pand uit 1783 draagt immers een historie van tweeëneenhalve eeuw met zich mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld vonden velen er een veilig onderduikadres.


Door Karel Berkhuysen


Tijdens de oorlog woonden Marinus en Geertruida Bulterman op de boerderij aan de Kemnaderallee. Daarnaast kende het huis nog talrijke andere bewoners. Mensen waarvan het beter was dat niemand wist dat zij er verbleven. Joden onder andere, waaronder de famile Heilbron van de Wijnbergseweg. Abraham, Lydia, Herman en Jettie verborgen zich in een ruimte van zes vierkante meter tussen de zolder en een slaapkamer. Een verblijf van amper anderhalve meter hoogte dat uitsluitend te bereiken was door het verwijderen van een paar losliggende planken op de zolder. Daar werd vervolgens een zware kist bovenop geplaatst. Diverse keren doorzochten Duitsers de boerderij. Degenen in de ruimte beleefden dan angstige momenten als ze boven hun hoofden de voetstappen en de gesprekken hoorden. Telkens bleven ze echter onontdekt. Dat gold ook voor de geallieerde piloten die er eveneens een veilige onderduikplek vonden. Marinus en Geertruida spraken geen Engels. Vandaar dat dokter Blokhuis geregeld langskwam. Hij nam dan telkens boeken mee zodat de onderduikers wat te lezen hadden.
In 1983 werd het echtpaar Bulterman voor hun moedige gedrag beloond met een Yad-Vashem-onderscheiding. Postuum, want ze waren inmiddels overleden. Uit handen van de ambassadeur van Israël en Tweede Kamervoorzitter Dolman nam hun dochter in Amsterdam de oorkonde in ontvangst.

Jettie Heilbron emigreerde naar de Verenigde Staten. Ter gelegenheid van het huwelijk van haar dochter in de Jaren '90, organiseerde zij een groot feest in Amerikaanse stijl. Daarbij was ook de onderduikfamilie Bulterman aanwezig. Het spelen van het Wilhelmus tijdens de feestelijkheden riep bij velen grote emoties op.
Marinus Bulterman en Geertruida Bulterman-Heitink
Willem Bulterman bij het luik


Als je door de voordeur naar binnen gaat, kom je in de gang. De tweede deur links is de kelderdeur. Daar is de vloer van de schuilruimte erboven te zien. Die is een stuk lager dan het plafond van de kamer ernaast.
Als je de gang uitloopt en de trap op gaat, dan kom je op een eerste zoldergedeelte. In de vloer bevindt zich een luik.


Karel Berkhuysen (SDH) in de schuilplaats (december 2021)