Alfred William Ogg

Private

The Calgary Highlanders, R.C.I.C. K-51187


Alfred William Ogg, Freddie, is op 29 maart 1924 geboren in Rossland, British Columbia, Canada. Zijn ouders zijn Alfred William Ogg en Mary Margaret Ife. Hij krijgt twee zusjes, Mary Margaret en Doris Louise en één broertje, Percy Robert. Zijn vader werkt als automonteur.
Alfred William Ogg bezoekt de United Church.
Als Freddie 3 jaar oud is sterft zijn zusje Mary Margaret aan kinderverlamming en als hij tien jaar oud is overlijdt zijn vader. Zijn moeder hertrouwt op 2 juli 1935 met Jack Bradley. Jack is van beroep ijzersmelter.
Freddie bezoekt de Rossland High School tot Grade 10. Zijn favoriete vakken zijn natuurkunde en wiskunde; hij speelt graag softbal en ijshockey. Hij verlaat de school op 17-jarige leeftijd zonder diploma.
In de twee jaar tussen het verlaten van de school en zijn aanmelding bij het leger werkt Freddie in de mijnen en als hulpje bij een timmerman. Maar het grootste gedeelte van de tijd is hij melkboer en brengt de melk bij de mensen thuis. Hij kan autorijden en een kleine pick-up-truck besturen en hij voert zelf kleine reparaties aan zijn voertuigen uit. In zijn vrije tijd gaat hij graag jagen of zwemmen en luistert hij naar muziek, maar van dansen houdt hij niet. Hij rookt wel, maar drinkt niet. Hij leest graag tijdschriften over vliegtuigen en auto’s en bouwt modelvliegtuigjes.
Op 28 april 1943 gaat Alfred William Ogg in dienst; hij is dan 19 jaar. Zijn rekrutering vindt plaats in Vancouver, Canada. Hij woont op dat moment bij zijn moeder en is vrijgezel.
Bij indiensttreding wordt hij medisch gekeurd. Hieruit blijkt dat hij een goed ontwikkelde man is van 1.78 meter lang en 65 kg weegt. Hij heeft bruine ogen en bruin haar, draagt een bril en heeft een goed onderhouden gebit. Hij heeft nooit een ernstige ziekte gehad. Het enige waar de keuringsarts zich zorgen om lijkt te maken is zijn kleurenblindheid.
In zijn persoonlijk dossier wordt Freddie omschreven als een, voor zijn leeftijd, volwassen man. Rustig, stabiel en ambitieus. Hij is vrolijk en wil zijn best gaan doen in het leger. Een betrouwbare, inventieve, en plichtsgetrouwe jongeman. Verder geeft hij aan graag een training te willen volgen als monteur. Na de oorlog wil hij elektricien worden.
Na zijn aanmelding volgt Freddie een basistraining in Vancouver. Op 14 mei 1943 vervolgt hij zijn training in Wetaskiwin. En op 10 juli van hetzelfde jaar wordt hij nogmaals overgeplaatst, naar Halifax. Daar volgt hij een opleiding tot automonteur. Na twee maanden ontvangt hij zijn diploma. Het is dan 4 december 1943. Dezelfde dag nog mag hij op verlof naar Rossland, waar hij de kerstdagen doorbrengt.
Na nog twee maanden in Halifax wordt Freddie overgeplaatst naar Windsor (Nova Scotia, Canada), Petawawa (Ontario, Canada) en Debert (Nova Scotia, Canada). In mei en augustus heeft hij nog een aantal dagen verlof.
Op 14 oktober 1944 stapt Freddie aan boord van een schip dat hem naar Engeland zal brengen. Na zes dagen komt hij aan in Engeland. Ruim twee maanden later gaat hij opnieuw aan boord, ditmaal naar Noordwest Europa. Zaterdag 30 december 1944 zet Alfred William Ogg voet aan wal op het vasteland van Europa.
Uit zijn Service Files is niet duidelijk op te maken bij welke eenheid Freddie in eerste instantie wordt ingedeeld. Op 23 februari 1945 wordt hij echter ingedeeld bij de Calgary Highlanders. De Calgary Highlanders zijn op dat moment verwikkeld in de strijd in het Reichswald als onderdeel van Operatie Veritable.
Eind maart is het eindelijk mogelijk de Rijn over te steken en kan een enorme troepenmacht beginnen aan de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland. De Canadezen trekken via Ulft, Terborg en Gaanderen op richting Doetinchem. Op 1 april, het is Eerste Paasdag, bereiken ze via de Terborgseweg de rand van de stad. Het is de bedoeling diezelfde dag nog door te breken naar noordelijker gebieden. De Duitsers bieden echter veel weerstand en de strijd is hevig. De binnenstad is afgegrendeld door met beton gevulde tramwagons. Op maandag 2 april wordt de binnenstad ingenomen door de infanteristen van de Calgary Highlanders.
Alfred William is de verantwoordelijke voor de brandstofvoorziening bij een veldwerkplaats voor voertuigen. Bij de brandstofvoorraad vindt soldaat Alfred William Ogg op 1 april 1945 de dood, twee dagen na zijn 21e verjaardag. De definitieve bevrijding van Doetinchem heeft hij niet meer mee mogen maken. Hij wordt begraven naast school Oosseld aan de Dennenweg in Doetinchem. Anderhalf jaar later krijgt hij zijn laatste rustplaats in Groesbeek, plot XIX.D.1
Op 9 april, ruim een week na zijn dood, ontvangt zijn moeder Mary een telegram. Haar zoon is gestorven in het oorlogsgeweld. In de plaatselijk krant, Rossland Miner, wordt op 12 april 1945 zijn overlijdensbericht geplaatst.
In totaal heeft Alfred William Ogg ruim 700 dagen gediend in het Canadese leger. Hij ontving hiervoor de volgende onderscheidingen:
  • 1939 -45 Star
  • France & Germany Star
  • War Medal
  • Canadian Volunteer Service Medal & Clasp

Levensverhaal: Sigrid Norde Research Team Faces To Graves
Bronvermelding:

Commonwealth War Graves Commission
National Library and Archives Canada
http://www.echodelta.net/mbs/eng-translator.php
https://www.rosslandnews.com/news/rossland-remembers/
http://www.calgaryhighlanders.com/history/highlanders/1939-45/dcompany.htm
https://www.rosslandmuseum.ca/
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/doetinchem/doetinchem-in-de-tweede-wereldoorlog
https://www.hummelo.nl/geschiedenis-hummelo/tweede-wereldoorlog/547-de-bevrijding-van
hummelo-2-april-1945.html

English

Alfred William Ogg was born 29 March,1924 in Rossland, British Columbia, Canada, the son of Alfred William Ogg and Mary Margaret Ife. He had two sisters, Mary Margaret and Doris Louise and one brother, Percy Robert. His father worked as a car mechanic. The family attended the United Church.
When Alfred William was three years old, his sister Mary Margaret died of polio and then his father died when he was ten. The next year his mother remarried Jack Bradley on 2 July, 1935; Jack was an iron smelter.
Alfred William attended Rossland High School and reached grade X where his favourite subjects were physics and maths; he liked playing softball and hockey. He left school at 17 without a diploma.
In the two years between leaving school and joining the army he worked in the mines and as a carpenter 's assistant but mostly he was a milkman, bringing milk round to people's houses. He could drive a car and small pickup truck and he could carry out small repairs on them.
In his free time he liked to hunt and swim; he listened to music but did not care for dancing. He smoked but did not drink. Magazines about planes and cars interested him and he used to build model planes.
On 28 April, 1943 Alfred William Ogg joined the army in Vancouver, British Colombia. Until then he had been living with his mother as a single man. At his medical examination, he was found to be well developed, 1.78m tall, weighing 65 kilos, with brown eyes and hair; he had good eyesight and well-maintained teeth. He had never been seriously ill but the service doctor was concerned about his color blindness.
Alfred William spoke English and no other language. In his personal file he was described as mature for his age, quiet, stable and ambitious; he was cheerful and wanted to do his best in the army. A trustworthy, creative and dutiful young man. He stated that he would like to be trained as a mechanic and that after the war, he wanted to become an electrician.
After his enlistment, Alfred William remained in Vancouver for the preliminary three weeks training; then on 14 May his training continued in Wetaskiwin. On 10 July, he was once again transferred to Halifax, Nova Scotia, where he followed a course to become a car mechanic. He received his diploma on 4 December, 1943 and was sent on leave to his home in Rossland where he spent the Christmas days.
After two more months in Halifax, he was stationed in Windsor, Petawawa, Ontario and Delbert, Nova Scotia. In 1944 he went on leave for some days in May and again in August.
On 14 October, 1944, Alfred William boarded the ship which would bring him to England and he landed there six days later. After two months, he was sent by ship to mainland Europe, arriving 30 December.

From his service files, it is not clear with which regiment he was placed at first but by 23 February,1945 he was detailed to the Calgary Highlanders. The Regiment was at this time involved in the Reichswald battle, in Germany, close to the Dutch border at Groesbeek. This was part of Operation Veritable.
At the end of March it was finally possible to cross the Rhine and with an enormous number of troops, begin to liberate the eastern and northern part of the Netherlands. The Canadians moved through Ulft, Terborg and Gaanderen in the direction of Doetinchem. On Easter Sunday, 1 April they reached the outskirts of the town via the Terborgseweg; it was the intention to break through to the northern area on the same day, but the Germans however offered a lot of resistance and there was heavy fighting. The town centre was sealed off by trams filled with concrete. The next day, 2 April, the town was taken by the Calgary Highlanders.
Alfred William was responsible for the fuel provision for the army vehicles at a field workshop. He was killed here on 1 April, 1945 two days after his 21st birthday. He did not live to see Doetinchem finally liberated.
He was buried temporarily near the Oosseld school at the Dennenweg in Doetinchem.
Eighteen months later his body was moved to the Canadian Military Cemetery in Groesbeek. Plot XIX.D.1.
About a week after he died, his mother, Mary received a telegram on 9 April, telling her that her son had died in the war violence. His obituary appeared 12 April in the local newspaper, Rossland Miner.
In total, Alfred William Ogg served 700 days in the Canadian Army and received the following awards for this:
1939 – 45 Star
France & Germany Star
War Medal
Canadian Volunteer Service Medal & Clasp
Monument in the Mark Tennant Plantsoen, Doetinchem
Remembrance Day, Rossland, November 2017
FOR KING AND COUNTRY


Life story by Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves