Joodse panden en bezittingen


Op de website Verkaufsbücher van het kadaster staan 7000 gedwongen transacties joodse onteigende panden. In Doetinchem betreft het 47 huizen en winkels.

Op deze website staan 7000 gedwongen verkopen van panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft grotendeels transacties van joods onroerend goed. In Doetinchem gaat het om 47 transacties. Veelal gebeurde dat via de Duitsers en het ANBO, het Algemeen Nederlands Beheer Instituut.Onroerend goed
Door op de adressen te klikken, verschijnen de verkoopdatum en de prijs (en de huidige prijs). In Doetinchem werden 14 panden via een makelaar doorverkocht aan Kees Misset. Voor slechts een fractie van de werkelijke prijs. Ook enkele NSB-leden kwamen op die manier voor een schijntje in het bezit van een pand. De gemeente Doetinchem huurde een tot politiebureau omgebouwde fraaie villa in de Plantsoenstraat van Misset; onrechtmatig verkregen van de joodse journalist Themans.De winkl lvan Philips in de Hamburgerstraat (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)


VOLGT


De eerste Joodse Doetinchemmmers worden tijdens een razzia op 8 oktober 1941 opgepakt


In april 1943

Tussen februari 1943 tot en met augustus 1943 koopt de firma Misset via een NSB-makelaar van zowel de Niederländische Grundstückverwaltung als van de ANBO totaal dertien panden op.Het leegstaande pand van Van Gelder op de Markt
volgt.
Het politiebureau in de Plantsoenstraat na de bevrijding (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)


Het pand was eigendom van de Joodse journalist Themans., zoon van oud-wethouder Themans
In 1942 verviel het pand aan de ANBO. Vervolgens wordt het voor 10.000 gulden gekocht door Kees Misset.


Uit een verslag van een vergadering bij Misset olv Kees Misset (uit het dagboek De groene Tafel)

zaterdag 6 maart 1943

Ten slotte wordt de verbouwing van het huis van wijlen den heer Themans aan de Plantsoenstraat besproken. Dit huis is eigendom van de zaak en zal op verzoek worden verbouwd tot politie-bureau. De kosten worden door ons gedragen, terwijl de gemeente het van ons zal huren. De burgemeester heeft het huis reeds bezichtigd en zijn goedkeuring er aan gegeven

Donderdag 11 Maart 1943

De verbouwing van het huis aan de Plantsoenstraat zal met spoed ter hand worden genomen. In nauw verband daarmee staat de afbraak der oude R. K. kerk . Deze afbraak komt onder beheer van Kolkman, bij wiens leiding in vertrouwde handen is. Zoodra de kerk, waarin nog goederen zijn opgeslagen, ontruimd is, wordt met het werk begonnen, daar er thans zeer grote vraag is naar de bij de afbraak vrijkomende materialen.VOLGT