Het Duitse leger

volgt
volgt
volgt
luchtafweergeschut
koch-bunkers
loopgraven



vorderingen

volgt
xx



manschappen