Velen danken hun leven aan ’t Mentingslag


De gemeente Doetinchem heeft de historische boerderij ’t Mentingslag gekocht. Daardoor is de bouw van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis op die plek weer een stap dichterbij gekomen. Hopelijk wordt de fraaie voormalige pachtboerderij van De Kemnade gespaard. Het met veel liefde onderhouden pand uit 1783 draagt immers een historie van tweeëneenhalve eeuw met zich mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld vonden velen er een veilig onderduikadres.


Door Karel Berkhuysen


Tijdens de oorlog woonden Marinus en Geertruida Bulterman op de boerderij aan de Kemnaderallee. Daarnaast kende het huis nog talrijke andere bewoners. Mensen waarvan het beter was dat niemand wist dat zij er verbleven. Joden onder andere, waaronder vader en zoon Heilbron. Verborgen in een ruimte van zes vierkante meter tussen de zolder en een slaapkamer. Een verblijf van amper vijftig centimeter hoogte dat uitsluitend te bereiken was door het verwijderen van een paar losliggende planken op de zolder. Daar werd vervolgens een zware kist bovenop geplaatst. Diverse keren doorzochten Duitsers de boerderij. Degenen in de ruimte beleefden dan angstige momenten als ze boven hun hoofden de voetstappen en de gesprekken hoorden. Telkens bleven ze echter onontdekt. Dat gold ook voor de geallieerde piloten die er eveneens een veilige onderduikplek vonden. Marinus en Geertruida spraken geen Engels. Vandaar dat dokter Blokhuis geregeld langskwam. Hij nam dan telkens boeken mee zodat de onderduikers wat te lezen hadden.
In 1985 werd het echtpaar Bulterman voor hun moedige gedrag beloond met een Yad-Vashem-onderscheiding. Postuum, want ze waren inmiddels overleden. Uit handen van de ambassadeur van Israël en Tweede Kamervoorzitter Dolman nam hun zoon Willem in Amsterdam de oorkonde in ontvangst.    Marinus Bulterman en Geertruida Bulterman-Heitink


Willem Bulterman bij het luik