De gruwelijke dood van Albert Bijlsma


Albert Bijlsma was sportleraar aan het Rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg in Doetinchem.

In het hoofdgebouw van de voormalige penitentiaire inrichting De Kruisberg hangt een gedenksteen voor twee van haar medewerkers die tijdens de oorlogsjaren 1940 - 1945 zijn omgekomen. Hun namen zijn:
Albert Christiaan Bijlsma
Geboren 05-06-1917 te Assen
Overleden 18-09-1944 te Vries
Leraar en lid van het Verzet

Berend Karst Bosma
Geboren 17-5-1895
Overleden 3-4-1945
Karst Bosma was begeleider op De Kruisberg. Hij overleed op 3 april 1945, een dag na de bevrijding van Doetinchem, nadat een aantal jongens van het Rijksovoedingsgesticht bij een schuurtje op het terrein een handgranaat hadden gevonden. Toen hij hen wilde beschermen, ontplofte de granaat.
Elk jaar leggen leerlingen van OBS De Zeijer bloemen bij het monument dat door hun school is geadopteerd.
Het monument ligt in het bos en is te bereiken via het fietspad
schoolpad, het staat vanaf de golfbaan met bordjes aangegeven.


In het verzet gevallen op 18 september 1944
A.C. Bijlsma te Doetinchem
R. Oosting te Borger

Roel Oosting uit Westdorp was lid van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (L.O.). Hij bevoorraadde onderduikers in Assen en omgeving met bonkaarten en voedsel. Toen het werk in Assen voor hem te gevaarlijk werd, omdat hij al eens aangehouden was, zou hij van plaats ruilen met Albert Bijlsma uit Doetinchem. Tijdens het inwerken van Bijlsma werden beide mannen gearresteerd in Assen. Oosting, die bij de familie Taatgen aan de Steendijk was ondergedoken, zei bij het verhoor dat hij in een hol in de bossen bij Norg woonde. Toen hij deze plek niet kon aanwijzen, werden de verzetsmannen door leden van de Sicherheitsdienst in het Heukersbosje gefusilleerd.
Roelof (Roel) Oosting groeide met zijn twee zusters Geesje en Dinie op in Westdorp (bij Borger Drenthe). In de oorlog werd hij actief voor de Landelijke Organisatie voor Onderduikers (LO). Hij werd door de Landwacht aangehouden maar weet te ontkomen. Later wordt huiszoeking gedaan bij zijn ouders, maar Roelof is niet thuis. Daarop vertrekt hij uit Westdorp. Hij gaat naar Assen en vindt onderdak bij de familie Taatgen. Hij zet van hieruit zijn illegale werk voort: hij brengt bonkaarten rond en helpt onderduikers aan schuilplaatsen. Toen hij door de SD werd gezocht en vogelvrij was verklaard werd besloten dat Albert Bijlsma, die actief was in Doetinchem, met Oosting van plaats zou wisselen.
Toen Bijlsma naar Assen was gekomen om door Oosting ingewerkt te worden werden de twee, in het bezit van een illegale radio, bij een spoorwegovergang gearresteerd. Oosting werd bij zijn verhoor mishandeld maar weigerde zijn onderduikadres te noemen. In plaats daarvan vertelde hij in een hol in het bos bij Norg te wonen. Toen hij deze plaats niet kon aanwijzen werden Oosting en Bijlsma op 18 september 1944 in het Heukersbosje in Zeijerveen gefusilleerd.
De twee medewerkers van de SD (de toenmalige Duitse inlichtingendienst Sicherheitsdienst) die de executie verrichtten werden in januari 1949 ter dood veroordeeld. Deze straf werd op 16 november van dat jaar ten uitvoer gebracht.
Het monument is door OBS De Zeijer Hoogte geadopteerd. Elk jaar op 13 april, de bevrijdingsdag van Assen, leggen leerlingen bloemen bij het monument.
- De twee medewerkers van de Sicherheitsdienst die de executie verrichtten werden in januari 1949 ter dood veroordeeld. Deze straf werd op 16 november van dat jaar ten uitvoer gebracht.
- In het hoofdgebouw van De Kruisberg bevindt zich een plaquette.
- Albert Bijlsma ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan in Doetinchem.
- In 1958 is in Doetinchem een straat naar Albert Bijlsma vernoemd: de Bijlsmalaan, een rustieke zandweg op Groot Hagen.
- De spoorwegovergang in Assen bestaat niet meer. De weg voert tegenwoordig door middel van een tunnel onder het spoor door.
Je hoeft er niet meer te wachten....