Joodse panden en bezittingen


Op de website Verkaufsbücher van het kadaster staan gedwongen transacties van joodse onteigende panden. In Doetinchem betreft het 46 huizen en winkels.
Op deze website staan 7000 gedwongen verkopen van panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft grotendeels transacties van joods onroerend goed. In Doetinchem gaat het om 46 transacties. Veelal gebeurde dat via de Duitsers en het ANBO, het Algemeen Nederlands Beheer Instituut Onroerend Goed
Door op de adressen te klikken, verschijnen de verkoopdatum en de prijs (en de huidige prijs).
In Doetinchem werden bijvoorbeeld 13 panden via een makelaar doorverkocht aan Kees Misset. Voor slechts een fractie van de werkelijke prijs. Ook enkele NSB-leden kwamen op die manier voor een schijntje in het bezit van een pand.De winkel van Philips in de Hamburgerstraat (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)


Het pand Hamburgerstraat 6, eigendom van J. Philips, werd op 1 mei 1943 'gekocht' voor fl 15.000,- Dat zou in 2018 een bedrag van € 95.550 betekenen. De koper was mevrouw W.S. Stap-Tolk, echtgenote van makelaar Jan Stap (sr), lid van de NSB, wonende aan de Wijnbergseweg. Zij en haar man kochten 9 Joodse huizen in Doetinchem en 2 in Gaanderen. Dat deden ze in opdracht van Kees Misset. Hij en zijn broer Henk, kochten de huizen dus niet direct van de Duitsers, maar via een tussenpersoon. En dat op naam van het bedrijf.   


Overzicht overige panden
VOLGT

De eerste Joodse Doetinchemmmers worden tijdens een razzia op 8 oktober 1941 opgepakt
VOLGT
In april 1943
Tussen februari 1943 tot en met augustus 1943 koopt de firma Misset via een NSB-makelaar van zowel de Niederländische Grundstückverwaltung als van de ANBO totaal dertien panden op.De leegstaande kledingwinkel van de joodse familie Van Gelder op de Markt
(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)

In de Burg. Tenkinkstraat bezit veehandelaar Sally Levy uit Terborg 9 woningen. Het zijn 3 panden die uit drie woningen bestaan. Op nummer 30 woont NSB-propagandaleider Kelderman.
Sally Levy
Kelderman koopt niet alleen zijn eigen woning, maar ook de twee naastgelegen woningen: 28 en 32.,
ook misset van Levy stuk grond

volgt.
Het politiebureau in de Plantsoenstraat na de bevrijding  
(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)


Het pand Plantsoenstraat 21 was eigendom van de Joodse journalist Themans., zoon van oud-wethouder Themans. (Op naam van S. Themans-Wessel u G., = uitgezette gelden, belegging)
In 1942 verviel het pand aan de ANBO. Vervolgens wordt het voor fl 7.200 (omgerekend naar 2018: € 45.864) 'gekocht' door mevrouw W. S. Stap-Tolk, echtgenote van NSB-makelaar Jan Stap (sr). Dat gebeurde in opdracht van uitgeverijdirecteur Kees Misset. Hij verbouwde het pand als politieburerau en verhuurde het vervolgens aan de gemeente.

Uit een verslag van een vergadering bij Misset onder leiding van Kees Misset (uit het dagboek De groene Tafel)
Zaterdag 6 maart 1943
Ten slotte wordt de verbouwing van het huis van wijlen den heer Themans aan de Plantsoenstraat besproken. Dit huis is eigendom van de zaak en zal op verzoek worden verbouwd tot politiebureau. De kosten worden door ons gedragen, terwijl de gemeente het van ons zal huren. De burgemeester heeft het huis reeds bezichtigd en zijn goedkeuring er aan gegeven
Donderdag 11 Maart 1943
De verbouwing van het huis aan de Plantsoenstraat zal met spoed ter hand worden genomen. In nauw verband daarmee staat de afbraak der oude R. K. kerk . Deze afbraak komt onder beheer van Kolkman, bij wiens leiding in vertrouwde handen is. Zoodra de kerk, waarin nog goederen zijn opgeslagen, ontruimd is, wordt met het werk begonnen, daar er thans zeer grote vraag is naar de bij de afbraak vrijkomende materialen.